Systém řízení jakosti dle ISO 9001:2000 byl ve společnosti certifikován dne 11.6.2003 společností Bureau Veritas spol. s.r.o. v akreditaci UKAS.

Společnost je certifikována v následujících oblastech: Návrh a vývoj, výroba, prodej a dodávání elektrických rozváděčů a jejich komponent. Nákup a prodej komponent elektrických rozváděčů. Výroba a prodej kovových dílů. Provádění povrchové úpravy kovových dílů.

Certifikát ISO 9001:2015

Systém managementu dle normy ISO 14001:2004 byl ve společnosti certifikován dne 24.5.2012 společností Bureau Veritas spol. s.r.o. v akreditaci UKAS.

Společnost je certifikována v následujících oblastech: Návrh, vývoj a výroba elektrických rozváděčů a jejich komponent. Nákup a prodej komponent elektrických rozváděčů. Výroba a prodej kovových dílů. Provádění povrchové úpravy kovových dílů.

Certifikát ISO 14001:2015

Výroba rozváděčů dle UL 508A (CSA) byla ve společnosti certifikována společností Underwriters Laboratories Inc. 28.2.2006. Společnost je certifikována pro USA a Kanadu v následujících oblastech:

– kompletní rozváděče: Industrial control panels
– prázdné rozváděčové skříně: Industrial control panel enclosures

Další informace k certifikátu č. E301939, E486002, E486003, E486004 (File Number) jsou uvedeny na portálu Online Certifications Directory.

Certifikát UL 508A (CSA)
Certifikát UL 508A (CSA) Kanada

Výroba rozváděčů dle UL 508A (CSA) byla ve společnosti certifikována společností Underwriters Laboratories Inc. 28.2.2006. Společnost je certifikována pro USA a Kanadu v následujících oblastech:

– kompletní rozváděče: Industrial control panels
– prázdné rozváděčové skříně: Industrial control panel enclosures

Další informace k certifikátu č. E301939, E486002, E486003, E486004 (File Number) jsou uvedeny na portálu Online Certifications Directory.

Certifikát UL 508A (CSA)
Certifikát UL 508A (CSA) Kanada

Shoda s požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 byla ve společnosti certifikována dne 22.6.2010 společností DOM – ZO 13, s.r.o. Rozsah certifikace zahrnuje svařování skříní rozvaděčů, jejich komponent a dalších dílů a částí železničních kolejových vozidel.

Certifikát ČSN EN ISO 3834-2:2006

V souladu s článkem 8 Směrnice EU je subjekt povinen zavést interní kanály pro oznamování při podezření z porušení práv Unie vyjmenovaných v čl. 2 Směrnice EU.
Naše společnost prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis, který kompletně upravuje implementaci problematiky whistleblowingu.

Typové rozváděčové skříně vlastní konstrukce KAPPAESO-II a RIO-N byly certifikovány společností Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Program „Bezpečný podnik“, který vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Státní úřad inspekce práce, umožňuje zavedení systému řízení BOZP, který odpovídá nejen českým předpisům, ale též požadavkům uplatňovaným v zemích EU.

V současné době patří k nejuznávanějším dokumentům v oblasti BOZP v Evropě dokument OHSAS 18001 a příručka ILO-OSH 2001. Program „Bezpečný podnik“ vychází právě z těchto dokumentů. Dále program vychází z principů a zásad uplatňovaných systémovými normami ISO 14001 a ISO 9001.

Program „Bezpečný podnik“