Menu

Vzdělávání

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců je projekt s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005049, na jehož realizaci získala společnost SENCO Příbram, spol. s r.o. podporu z Operačního programu Zaměstnanost, který je financován z prostředků Evropské unie.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikace s požadavky na vykonávanou pracovní pozici. Vzdělávání bude realizováno formou otevřených i uzavřených seminářů průběžně po celou dobu realizace projektu, která byla zahájena 1.5.2017 a bude trvat do 30.4.2019.

Vzdělávací aktivity proběhnou v oblastech:

  • Technické a jinak odborně zaměřené semináře
  • Účetní, ekonomické a legislativní semináře
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Obecné IT dovednosti

V rámci projektu proběhnou též semináře vedené interními odborníky.

 

SENCOSENCO Příbram spol. s r.o.
Plynárenská 292
261 01 Příbram
Středočeský kraj

Recepce

  • Tel.: +420 326 534 311
  • Fax.: +420 318 493 628
  • E-mail: info@sencopb.eu

SENCOTel.: +420 318 493 611
Fax.: 318 493 628
E-mail: info@sencopb.cz

up

© 2013 SENCO Příbram spol. s r.o.facebook / linkedin