Menu

Modulární a kompaktní rozvodny

Rozvodny mají uplatnění v takových případech, kdy je požadována realizace řadového elektrického nebo jiného rozvaděče do samostatného, od okolí odděleného prostoru. Dle požadavků na tento prostor jsou připraveny dvě koncepce rozvoden:

 • modulární rozvodny,
 • kompaktní rozvodny.

Variabilita provedení a možné technické vybavení:

 • kostra z oceli (může být samonosná),
 • na kostru namontovaná mechanika, na kterou se rozvaděč realizuje,
 • vnější a vnitřní plechové kryty (odnímatelné/neodnímatelné),
 • možnost přizpůsobení k použití klimatizačních jednotek:
 • provedení tepelné izolace,
 • vzájemné rozmístění elektrických rozvaděčů a klimatizačního potrubí,
 • protipožární systém,
 • vnitřní vybavení dle požadavků zákazníka:
 • svítidla, zásuvky, dveřní spínače, elektroinstalace atd.,
 • kapsa na dokumentaci, odkládací police atd.,
 • dvěře s panikovým kováním,
 • povrchová úprava dle požadavků zákazníka.

Modulární rozvodny

Modulární rozvodny představují standardizované a na výrobu relativně nenáročné řešení pro běžné průmyslové aplikace. Jsou konstrukčně založeny na spojení typových rozvaděčových skříních ESO a jejich dílů. Dosažený stupeň krytí je IP55.

Fotografie z výroby jsou k nahlédnutí ve fotogalerii modulárních rozvoden.

Kompaktní rozvodny

Kompaktní rozvodny jsou určeny pro speciální aplikace a jsou konstruovány zcela individuálně. Konstrukce je založena na celosvařované kostře. Dosažený stupeň krytí je IP 55 nebo IP 65. Oproti modulární rozvodně může být její provedení upraveno tak, aby umožňovalo:

 • přístup z vrchu po celé délce odmontováním horního krytu,
 • použít mechanické posuvné příčky k oddělení elektro části,
 • vmontování rozvaděčových skříní přímo ke kostře.

Řadový elektrický rozvaděč může být vyráběn a udržován buď přímo uvnitř rozvodny nebo vně rozvodny. Pokud je vyžadována výroba vně, je možné rozvodnu vybavit odmontovatelným horním krytem a rozvaděčová pole vyrobit na rám vně skříně. Tento rám může být vkládán nebo odebírán střechou rozvodny.

Fotografie z výroby jsou k nahlédnutí ve fotogalerii kompaktních rozvoden.

Obrazek rozváděče v kabinách

SENCOSENCO Příbram spol. s r.o.
Plynárenská 292
261 01 Příbram
Středočeský kraj

Recepce

 • Tel.: +420 326 534 311
 • Fax.: +420 318 493 628
 • E-mail: info@sencopb.eu

SENCOTel.: +420 318 493 611
Fax.: 318 493 628
E-mail: info@sencopb.cz

up

© 2013 SENCO Příbram spol. s r.o.facebook / linkedin