Automatizace našeho skladu pokračuje kupředu. Díky ní jsme připraveni zvýšit efektivitu a spolehlivost skladových operací a jdeme vpřed směrem k efektivitě a inovaci. Děkujeme společnosti KVADOS a. s. za dosavadní spolupráci a věříme, že se společně blížíme k úspěšnému cíli. Zatím se můžeme pochlubit novou podlahou v celém skladu, novým regálovým systémem umožňující maximální využití prostoru či dopravníkovými linkami a roboty, kteří už čekají na zprovoznění. Mimo jiné stále probíhají softwarové úpravy našeho ERP systému, které zajistí plnou integraci a optimalizaci skladových procesů. Těšíme se na plné zprovoznění našeho nového robotického skladu.