Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců je projekt s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005049, na jehož realizaci získala společnost SENCO Příbram, spol. s r.o. podporu z Operačního programu Zaměstnanost, který je financován z prostředků Evropské unie.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikace s požadavky na vykonávanou pracovní pozici. Vzdělávání bude realizováno formou otevřených i uzavřených seminářů průběžně po celou dobu realizace projektu, která byla zahájena 1.5.2017 a bude trvat do 30.4.2019.

Vzdělávací aktivity proběhnou v oblastech:

  • Technické a jinak odborně zaměřené semináře
  • Účetní, ekonomické a legislativní semináře
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Obecné IT dovednosti
  • V rámci projektu proběhnou též semináře vedené interními odborníky.